DOTACJE NA INNOWACJE

 

Zakład Produkcji Metalowej DECMET w partnerstwie z Firmą BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w ramach funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – uzyskał dotację na realizację projektu „Badania przemysłowe nad optymalizacją procesu napowietrzająco – mieszającego w systemach eliminujących elementy ruchome”.

___________________________________________________________________________

Podstawowym celem projektu jest nabycie wiedzy w zakresie efektywności pracy systemów napowietrzająco-mieszających w procesach oczyszczania ścieków. Pozwoli to na udoskonalenie produktów stanowiących elementy zespołu napowietrzania w systemach eliminujących elementy ruchome. W wyniku tego przewiduje się docelowo, że urządzenia uzyskają dodatkową funkcjonalność oraz zapewnią przysporzenie nowych, unikalnych korzyści dla odbiorców.

___________________________________________________________________________

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak:

  • zwiększenie efektywności w zakresie stopnia napowietrzania pracy systemów napowietrzająco-mieszających,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną systemów napowietrzająco-mieszających eliminujących elementy ruchome,
  • zwiększenie żywotności i trwałości technicznej systemów napowietrzająco-mieszających eliminujących elementy ruchome,
  • zmniejszenie materiałochłonności w procesie produkcji elementów systemów napowietrzająco-mieszających eliminujących elementy ruchome,
  • uzyskanie wiarygodnych danych porównawczych w zakresie skuteczności napowietrzania oraz energochłonności systemów napowietrzania eliminujących elementy ruchome oraz systemów tradycyjnych tj. stosujących elementy ruchome.


_____________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


wstecz