DOTACJE NA INNOWACJE

 

Firma BIOPAX PL Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w ramach funduszy strukturalnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – uzyskała dotację na realizację projektu: „Badania w zakresie zoptymalizowania procesów nieinwazyjnych metod oczyszczania i rekultywacji zbiorników wodnych”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie

z

Zakładem Produkcji Metalowej DECMET ul. Kolejowa 4, 66-131 Cigacice

_______________________________________________________________________________

Podstawowym celem projektu jest nabycie wiedzy w zakresie efektywności pracy systemów otwartych, pływających reaktorów biologicznych w procesach oczyszczania zbiorników wodnych. Nabyta w procesie badawczym wiedza pozwoli docelowo na udoskonalenie produktów stanowiących elementy systemu otwartego reaktora biologicznego. W wyniku tego przewiduje się docelowo, że urządzenia uzyskają dodatkową funkcjonalność oraz zapewnią przysporzenie nowych, unikalnych korzyści dla odbiorców.

_______________________________________________________________________________

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak:

  • zwiększenie efektywności w zakresie stopnia napowietrzania i mieszania toni wodnej otwartych reaktorów biologicznych,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną systemu otwartych reaktorów biologicznych,
  • zwiększenie żywotności i trwałości technicznej systemu otwartych reaktorów biologicznych,
  • zmniejszenie materiałochłonności w procesie produkcji elementów systemu reaktorów biologicznych,
  • uzyskanie wiarygodnych danych porównawczych w zakresie skuteczności oczyszczania oraz energochłonności systemów otwartych reaktorów biologicznych w porównaniu z tradycyjnymi metodami chemicznymi i wydobywczymi


_____________________________________________________________________________________________________________

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


wstecz